Den öppna ramen är en typ av cykelram som traditionellt sett har varit förknippat med damcyklar. Damcykeln har även kallats för tantcykel och kärringcykel, men har trots detta ofta varit lika populär bland killar och män som bland tjejer och kvinnor.

Damcykelns kännetecken: Den öppna ramen

Damcykelns öppna eller svängda ram innebär en fördel främst för de cyklister som bär kjol eller klänning. De cyklar som har en rak ram går under beteckningen herrcyklar. Eftersom kvinnor och män inte längre klär sig som vi gjorde för några århundraden sedan, har den öppna eller svängda ramen inte heller samma betydelse idag.

Med det sagt har de allra flesta av dagens damcyklar fortfarande en öppen ram. Huruvida detta beror på traditionens makt eller om den öppna ramen fortfarande fyller en funktion varierar förmodligen från individ till individ. Men damer skulle nog i högre utsträckning kunna använda sig av herrcyklar och vice versa.

Vilka var då fördelarna med den öppna ramen? Sedan slutet av 1900-talet har cykelns “kön” fått en minskad betydelse, men tidigare förde damcykeln med sig följande fördelar:

  • Minskad risk för att kläderna skulle töjas ut eller rivas sönder vid påstigning i cykelsadeln.
  • cyklisten kunde bära kjol, vilket kunde kräva ett kjolskydd på bakhjulet och eventuellt även ett kedjeskydd.
  • Det går snabbare att kliva på och av cykeln, vilket gör att den öppna ramen fortfarande är populär på budcyklar.
  • Äldre människor och personer med begränsad rörlighet kan enklare kliva på och av en damcykel tack vare den öppna ramen.
  • En damcykel är potentiellt sett säkrare än en herrcykel, på så sätt att en cyklist som förlorar balansen kan ställa sig framför sadeln utan att ramen kommer emellan.
  • Ramen är mer kompakt och är därför vanligare bland ihopfällbara cyklar.

Den öppna ram som kännetecknar damcyklar för också med sig vissa nackdelar, nämligen följande:

  • Ramen är ofta tyngre jämfört med en traditionell herrcykelram, på grund av att en del av ramen måste vara lite tjockare. Anledningen till detta är just den öppna designen, där vikten inte kan fördelas på samma sätt som med herrcykelns diamantformade ramkonstruktion.
  • Det finns färre platser att montera tillbehör såsom en vattenflaska eller en cykelpump.